ผู้ช่วยการลงทุนรูปแบบใหม่

"ลงทุนง่าย
ไม่ต้องใช้เวลา"

ลงทุนง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

เปิดบัญชีลงทุน "มั่นคง" หรือ "ว่องไว"

ลูกค้าทรีนีตี้ ติดต่อผู้ดูแลบัญชี
ลูกค้าใหม่ ยื่นเอกสารเปิดบัญชี ดังนี้
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. Statement หรือ สมุดบัญชีแบงค์
หรือ โทร. 02-088-9354 - 5

วางเงินลงทุนตามจำนวนที่ต้องการ

วางเงินหลักประกัน
สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์
ตามจำนวนที่ต้องการลงทุน
ขั้นต่ำ เริ่มต้น 300,000 บาท

ปล่อยให้ระบบทำงาน

ระบบจะแนะนำหุ้นทั้ง
จังหวะซื้อและขาย
แล้วส่งเป็นคำสั่งซื้อขายให้นักลงทุน
โดยที่นักลงทุนไม่ต้อง
ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง

ทีมนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ จะคัดเลือกและติดตามหุ้นแทนนักลงทุนอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งแจ้งนักลงทุนให้ทราบทุกความเคลื่อนไหวของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตแนะนำ

 

 

ปัจจัยที่นักวิเคราะห์นำมาพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

• ภาวะเศรษฐกิจ
• ภาวะอุตสาหกรรม
• ปัจจัยพื้นฐาน
• ปัจจัยเชิงคุณภาพ
• อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโต
• มีความสามารถในการทำกำไรที่ดี
• มีอัตราการทำกำไรที่โดดเด่น ต่อเนื่อง
และมีเสถียรภาพ

• ราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
• มี Margin of safety ในระดับสูง
• เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์สัญญาณและการวิเคราะห์รูปแบบราคา
• ปัจจัยเชิงจิตวิทยา
• การวิเคราะห์ค่าสถิติ
• การวิเคราะห์ตลาดแบบองค์รวม
• มี Stop loss เพื่อจำกัดความเสียหาย

ไม่ต้องใช้เวลา

ไม่ต้องใช้เวลาในการติดตามหุ้น เพราะเรามีทีมนักวิเคราะห์
ที่จะคอยติดตามราคา ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นแนะนำในพอร์ต
นักลงทุนจึงไม่ต้องเฝ้าหุ้น เพื่อรอจังหวะซื้อขายเองอีกต่อไป

ไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรดี

ด้วยการคัดเลือกหุ้นจากทีมนักวิเคราะห์
ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลากับการหาหุ้นอีกต่อไป
เพียงเลือกพอร์ตลงทุนที่ตรงกับสไตล์การลงทุน
การลงทุนหุ้นก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ซื้อขายหุ้น ไม่ต้องส่งคำสั่งเอง

นักลงทุนไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง
แต่ตัดสินใจซื้อหรือขายตามคำแนะนำที่ระบบแนะนำให้
ทำให้สะดวกสบาย แม้ในเวลาที่ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเองได้

ติดตามการลงทุนผ่านมือถือ

สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินลงทุน
ผ่านระบบ TRINITY Member บนมือถือแบบ Real-time
ติดตามการลงทุนได้อย่างใกล้ชิด ทุกที่ทุกเวลา

ผลงานในอดีตเป็นเครื่องยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี 2017 ทรีนีตี้สามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยพอร์ตแนะนำได้อย่างดีเยี่ยม
โดยในปี 2018 นี้ เราได้พัฒนาพอร์ตแนะนำการลงทุนใหม่ในชื่อ
"พอร์ตมั่นคง" และ "พอร์ตว่องไว"

มีระบบจัดการ Stop Loss

การลงทุนหุ้นมีความเสี่ยง แต่ทรีนีตี้กำหนดวิธีควบคุมความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพอร์ตของนักลงทุน
โดยมีการกำหนดจุดตัดขาดทุน เมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไป

ทางเลือกใหม่การลงทุน...คุณก็เล่นหุ้นได้

ลงทุนด้วยนวัตกรรมใหม่ไปกับ TRINITY Smart Wealth
สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้เวลา
2 พอร์ต 2 สไตล์การลงทุน
"พอร์ตมั่นคง" และ "พอร์ตว่องไว"

 

 

 

 

สนใจเปิดบัญชีลงทุนกับทรีนีตี้

#trinitysecurities #trinitysmartwealth #ลงทุนง่ายไม่ต้องใช้เวลา
#พอร์ตมั่นคง #พอร์ตว่องไว

สอบถามเพิ่มเติม 02-088-9354 - 6