มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (4-8 มิถุนายน 2561)

มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (4-8 มิย. 2561) #TrinitySecurities ● ตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมได้มีการปรับฐานลงและอยู่ในภาวะที่ Fund Flow ไหลออก สวนทางกับปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น สาเหตุมาจากการที่ Passive Fund ของนักลงทุนต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่มี Benchmark กับ MSCI

Read more