มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561)

มุมมองตลาดหุ้นในเดือน พ.ค. และไตรมาส 2 จะเป็นโอกาสที่ Buy in May มากกว่า Sell in May and go away ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำกำไรอีกรอบ โดยที่ US$ อาจจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นชั่วคราว

Read more