มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (11-15 มิถุนายน 2561)

ตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับแรงกดดันจากการขายของ Passive Fund ของนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจภายในที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขายตลาดหุ้นไทย 6.9 พันล้านบาท แต่ Long ในตลาดอนุพันธ์ 7.6 พันสัญญา และซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น 3.5 หมื่นล้านบาทและตราสารหนี้ระยะยาว 1.8

Read more

มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561)

ตลาดหุ้นทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ Tactical Asset Allocation คือภาวะเม็ดเงินทั่วโลกเลือกที่จะลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าตลาดพันธบัตร ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศเริ่มมี Long Position ในตลาด TFEX ประมาณกว่า 20,000 สัญญา ในขณะที่มีการซื้อเล็กน้อยในตลาดพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว จึงมองว่าตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น มี Momentum ทางบวก ยังคงมองว่า

Read more