มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (25-29 มิถุนายน 2561)

มองว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมเป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนในแง่ปัจจัยพื้นฐาน และมองการฟื้นตัวในลักษณะ V Shape ในระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้า เนื่องจาก Valuation ของตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจในหลายมิติ ถึงแม้ว่าในเชิงของ Charting และ Sentiment ตลาดหุ้นไทยอาจจะปรับตัวลดลงต่อ มิติที่ 1 Dividend Yield gap

Read more