มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (18 – 22 กันยายน 2560)

ตลาดหุ้นไทยถือว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดใน Asean เมื่อเริ่มไตรมาสที่ 3  โดยที่ตลาดหุ้นไทยถือเป็น Rate Sensitive Stocks คือ จะให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อ Bond Yield อยู่ที่ระดับต่ำหรือดอกเบี้ยไม่มีแนวโน้มขาขึ้น เพราะฉะนั้น Earning Yield Gap Model จะเป็นตัวอธิบายว่าตลาดหุ้นไทยจะแตะระดับ 1,700-1,750

Read more