STOCK INFOCUS : CK 3Q61 รายได้ลดลงนิดๆ กำไรงาม ส่วน Backlog น่าจะดีขึ้นก่อนเลือกตั้ง

CK ประกาศรายได้รวม 3Q61 ที่ 7,226 ล้านบาท (-5%QoQ, -17%YoY) ส่วนหนึ่งโครงการรถไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเข้าสู่ช่วงปลายโครงการ รวมถึง Backlog ใหม่ในปีนี้เข้ามาค่อนข้างน้อย โดยกำไรสุทธิก่อนหักรายการพิเศษ 1,282 ล้านบาท  (+136%QoQ,+101%YoY) จากรับรู้รายได้ก้อนใหญ่ในโครงการรถไฟฟ้าที่มี margin สูง ผู้บริหารตั้งใจที่จะลุ้นรับงานก่อสร้างจากโครงการรถไฟเชื่อม

Read more

STOCK INFOCUS : STEC ผลประกอบการ 3Q61 ดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยรายได้ทำ All-time High แม้กำไรจะต่ำกว่าที่เราคาดเล็กน้อย จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามงานก่อสร้าง

งบ 3Q61 ออกมาดีกว่าเราคาดเล็กน้อย จากยอดขายที่สูงและการบริหารต้นทุนการขาย แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นตามปริมาณงานก่อสร้างที่ส่งผลต่อการรับรู้รายได้การก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนด้าน SG&A ชะลอลง ต่ำกว่าที่เราคาด แสดงถึงนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเต็มตัวของบริษัท Hidden Upside คือการประมูลโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน แม้โอกาสไม่สูง คำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 26.10

Read more