STOCK INFOCUS : MAJOR กำไรลดลง แต่เป็นไปตามคาด

MAJOR รายงานกำไรปกติช่วง 3Q18 ลดลง 13% YoY อยู่ที่ 135 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงเล็กน้อย และต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง ยังคงเชื่อมั่นในผลงานในช่วง 4Q18 จากหน้าหนังที่ทำผลงานได้ดีไปแล้ว รวมไปถึงหนังที่จ่อโรงฉายในอนาคต ปีหน้ายังคงสดใสจากหน้าหนังที่ไม่ด้อยไปกว่าปีนี้ ราคาหุ้นต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี แต่กำไรในปีนี้คาดจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในรอบ

Read more

STOCK INFOCUS: MAJOR หุ้นปันผลที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

MAJOR เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลที่สูง คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 5% ต่อปี บริษัทมีแนวโน้มเติบโตที่สดใสจากการขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมไปถึงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นลดต้นทุนในธุรกิจโรงหนัง เพื่อสร้างกำไรให้เติบโตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เราคาดกำไรปกติของบริษัทจะสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ 934 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตสูงถึง 17% YoY  

Read more