มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (9-12 เมษายน 2561)

เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบตลาดทุนอย่างมากในช่วงสั้น 1-2 สัปดาห์ข้างหน้ามีดังนี้ 1 การที่สหรัฐฯ ประกาศพิจารณาการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติมอีก 1 แสนล้านเหรียญฯ (3.1 ล้านล้านบาท) ซึ่งเป็นการเปิดศึกระลอก 2 หลังจากที่จีนและสหรัฐฯ ต่างตอบโต้การขึ้นภาษีการนำเข้าสินค้าซึ่งกันและกันในรอบแรกกว่า    5 หมื่นล้านเหรียญฯ ทั้งคู่ โดยรอบนี้ สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค

Read more