STOCK INFOCUS : SAT ไฟเขียวตลอดทาง

บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ หรือ SAT เป็นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วน Axle shaft (เพลงข้าง) บริษัทมีแนวโน้มเติบโตชัดเจนทั้งในปีนี้และปีหน้า จากอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการรับรู้ออเดอร์ใหม่ๆ แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 25.30 บาท และยกให้ SAT เป็นบริษัทที่เด่นที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์

Read more