STOCK INFOCUS : SAAM ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระเจ้าแรกในตลาด

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย จัดหาสถานที่ตั้ง และให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ และลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คาดกำไรปี 2560-2563 เติบโตเฉลี่ย CAGR ร้อยละ 1 ต่อปี จากแผนการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงในการพัฒนาและส่งมอบโครงการกับลูกค้าแล้วส่วนหนึ่ง ประเมินราคาเป้าหมายปี 2562 ที่ 2.39 บาทต่อหุ้น โดยวิธี PER

Read more