สัมภาษณ์ ดร.วิศิษฐ์ ทิศทางการลงทุนในปี 2018

สัมภาษณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ ทิศทางการลงทุนในปี 2018 สัมภาษณ์ ดร.วิศิษฐ์ รอบนี้ เราจะพาไปดูว่าดอกเบี้ย “ที่แท้จริง” คืออะไร, ธนาคารกลางญี่ปุ่นและ QE ส่งผลอะไรต่อประเทศไทยบ้าง แล้วโครงการ EEC ได้รับผลกระทบอย่างไร มาฟังแนวคิดการลงทุนในปี

Read more