STOCK INFOCUS: TTCL โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1,280 MW รัฐ Kayin คืบหน้า ลุ้นเริ่มงานก่อสร้างในปี 61

  • รอการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเพื่อลงนาม MOA และ PPA โดยคาดว่าจะสามารถลงนาม MOA ได้ภายปี 60 นี้ และ PPA ได้ในช่วง 1H61 โดยมีแผนจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 61
  • มูลค่างานก่อสร้างของโรงไฟฟ้าที่รัฐ Kayin อยู่ที่ 1,800-2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 63,000-70,000 ล้านบาท ซึ่ง TTCL คาดว่าจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเองทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้การรับรู้รายได้ชัดเจนตลอดช่วงปี 62-64
  • ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นหาก TTCL ถือหุ้นในสัดส่วนราว 30% จะมี upside จากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่รัฐ Kayin ราว 80 บาท/หุ้น
  • แนะนำ Trading Buy ที่ราคาเป้าหมาย 18.30 บาท จากทิศทางการเติบโตของรายได้ และ upside จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่รัฐ Kayin อีก 9.80 บาท หากถือครองในสัดส่วน 30%
  • โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,280 MW รัฐ Kayin คืบหน้า ลุ้นเริ่มงานก่อสร้างในปี 61
  • TTCL ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนและสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวบนเนื้อที่ 815 เอเคอร์ หรือราว 2,000 ไร่ เป็นระยะเวลา 40 ปี กับรัฐบาลแห่งรัฐ Kayin (KSG) ในเมียนมาร์ ทั้งนี้เพื่อลงทุนในโครงการและพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้า Ultra Supercritical Coal-fired Thermal Power Plant (1,280 MW) ที่รัฐ Kayin มูลค่าลงทุน 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 98,000 ล้านบาท ซึ่งทาง KSG ได้ร่วมทุนในโครงการดังกล่าว 5% ของทุนจดทะเบียน
  • ความคืบหน้าของโครงการถือว่าเร็วกว่ากำหนดการที่กำหนดไว้ราว 30 เดือนอย่างมากหลังบริษัทฯได้ลงนาม MOU ไปในเดือนเม.ษ. ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับโครงการ USC Coal-Fired Power Plant Project ที่บริษัทได้ลงนาม MOA กับรัฐบาลเมียนมาร์ไปเมื่อปี 58 สำหรับขั้นตอนต่อไปต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเพื่อลงนาม MOA และ PPA โดย TTCL คาดว่าจะสามารถลงนาม MOA ได้ภายปี 60 นี้ และสามารถลงนาม PPA ได้ในช่วง 1H61 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในแง่ของรายละเอียด จัดทำประชาพิจารณ์ (public hearing) รอบสุดท้ายเพื่อขออนุมัติ EIA และแหล่งเงินทุน โดยนอกเหนือจากการกู้ยืมเงินแล้ว TTCL มีเครื่องมือทางเงินทั้งจากพันธมิตรญี่ปุ่น การนำ TTPHD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 61
  • โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ 1,800-2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 63,000-70,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างราว 4-5 ปี การก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยการก่อสร้างเฟส 1 และเฟส 2 จะเริ่มต้นห่างกันราว 6 เดือน  ซึ่ง TTCL คาดว่าจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเองทั้งหมด โดยหากโครงการดังกล่าวเดินหน้าตามแผน จะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้การก่อสร้างจากโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนในช่วงปี 62-64 เนื่องจากรายละเอียดด้านแหล่งเงินทุนยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เราจึงใช้สมมติฐานเบื้องต้นจากโครงการโรงไฟฟ้าที่รัฐมอญ โดยหาก TTCL ถือหุ้นในสัดส่วนราว 30% จะมี upside จากโครงการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่รัฐ Kayin ราว 9.8 บาท/หุ้น  
  • ทิศทางในช่วง 2H17 ทรงตัว คาดสามารถลงนามงานใหม่ปีนี้ได้ตามเป้า

ในช่วงที่เหลือของปีคาดรายได้จะทรงตัวจาก Backlog เดิมในมือเป็นหลัก โดยอาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายไตรมาส 4 จากการรับรู้งานที่ลงนามใหม่ปีนี้  โดย TTCL คาดจะสามารถลงนามเพิ่มเติมได้อีกราว 470-570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.5-1.9 หมื่นล้านบาท จากโครงการก่อสร้างในประเทศเวียดนามของกลุ่มปิโตรเคมี

  • คงคำแนะนำ “Trading Buy” ที่ราคาเป้าหมาย 18.30 บาท

เนื่องด้วยทิศทางการเติบโตของรายได้หลังทยอยลงนามงานใหม่ และประเด็นความคืบหน้าในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในรัฐ Kayin ประเทศพม่า ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นจากโครงการโรงไฟฟ้าที่รัฐมอญ หาก TTCL ถือหุ้นในสัดส่วนราว 30% จะมี upside จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่รัฐ Kayin ราว 9.8 บาท/หุ้น จึงคงคำแนะนำ Trading Buy ที่ราคาเป้าหมาย 18.30 บาท (upside โรงไฟฟ้าที่รัฐ Kayin อีก 9.8 บาท หาก TTCL ถือครองในสัดส่วน 30%)

 

คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาเป้าหมาย 18.30 บาท
Upside/Downside -6%
Median Consensus 16.60 บาท
ราคาปิด 19.50 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 23.20/15.30 บาท
มูลค่าตลาด 10,920 ล้านบาท