STOCK INFOCUS : TOP ภาพระยะยาวยาวยังดีไม่เปลี่ยน แค่ Hiccup เล็กๆ ช่วงสั้นในไตรมาสนี้

  • ผลประกอบการของ TOP ต่ำกว่าที่เราคาด โดยกำไรสุทธิ ลดลง 5%QoQ และ ลดลง 40%YoY โดยที่รายได้เป็นไปตามที่เราคาด
  • กำไร EBITDA ในธุรกิจ Aromatics ไตรมาสนี้ ต่ำกว่าคาด เนื่องจากทางบริษัทไปทำการ Hedge ราคาขายของ PXในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
  • ธุรกิจ LUBE ในส่วนวัตถุดิบหรือ Long Residue ใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นนำมาจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้มัปัญหาทางเทคนิคในการผลิตอยู่พักหนึ่ง จนทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่วนโรงกลั่น Gross Refinery Margin ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
  • ยังคงแนะนำ Buy ที่ 101 บาท (ยังไม่นับรวมโครงการ CFP)
  • ผลประกอบการของ TOP ต่ำกว่าที่เราคาด โดยกำไรสุทธิ ลดลง 5%QoQ และ ลดลง 40%YoY โดยที่รายได้รวมยังเติบโตตามคาด จาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
  1. สำหรับ ธุรกิจ Aromatics กำไร EBITDA ในไตรมาสนี้ ต่ำกว่าคาดประมาณร้อยละ 30 สาเหตุหลักที่ TOP ทำกำไรในธุรกิจนี้ไม่ค่อยดีนัก แม้ว่าราคาตลาดของ PX ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในไตรมาสนี้มีราคาสูงขึ้นมาก เนื่องจากทางบริษัทไปทำการ Hedge ราคาขายของ PXในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
  2. ธุรกิจ LUBE ในส่วนวัตถุดิบหรือ Long Residue ที่ผลิตภายในบริษัท ทุ่มไปผลิตน้ำมันดีเซลทั้งหมด โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นนำมาจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้มัปัญหาทางเทคนิคในการผลิตอยู่พักหนึ่ง จนทำให้ต้นทุนของธุรกิจ LUBE สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นในไตรมาสนี้ โดย EBITDA ต่ำกว่าคาดกว่าหนึ่งเท่า

 

ในภาพรวมของ 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิทั้งหมด ได้แก่

  • ส่วนธุรกิจโรงกลั่น: GRM ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

ใน 3Q18 ด้านปริมาณกำลังการผลิตของโรงกลั่น ทาง TOP มีอัตราการใช้ กำลังการกลั่น 115% เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากในไตรมาสที่แล้ว มีการปิดหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 1 เพื่อหยุดซ่อมบำรุงตามวาระ โดยหน่วยกำลังการผลิตย่อยของโรงกลั่นกลับมาเดินเครื่องเต็มกำลังในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ดีในขณะที่ Account GRM (Gross Refinery Margin) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยที่คาดว่า Market GRM จะดีขึ้นร้อยละ 42 กลับดีขึ้นเพียงร้อยละ 20 จาก 4$/B เป็น 5$/B จาก Crude Premium ที่ลดลง ทว่ายีลด์รวมต่ำกว่าคาดจากการที่เน้นน้ำมันดีเซลมากขึ้นและน้ำมันเตาน้อยลงซึ่งยีบด์น้ำมันเตาในไตรมาสนี้สูงกว่าคาด ส่วน Stock Gain ของสินค้าคงคลังน้ำมัน ที่คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน กลับลดลงจาก 5$/B เหลือเพียง 1.2$/B จึงทำให้กำไรขั้นต้นจากการกลั่นลดลงจาก 9$/B เหลือเพียง 6.2$/B โดยเมื่อรวมผลกระทบจากปริมาณการผลิตและราคาน้ำมัน กำไร EBITDA จากโรงกลั่นยังคงสูงกว่าที่คาดประมาณ 18%

คำแนะนำ ซื้อ
ราคาเป้าหมาย 101 บาท
Upside/Downside +25%
Median Consensus 94.75 บาท
ราคาปิด 81 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 108/68.25 บาท
มูลค่าตลาด 165,242 ล้านบาท