STOCK INFOCUS: QH 2Q60 Earnings Review

QH รายงานรายได้รวมที่ 4.41 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 28% QoQ แต่ลดลง 19.5% YoY และประกาศกำไรสุทธิที่ 776 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 19% QoQ แต่ลดลง 13% YoY เราเชือว่า QH ได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้วใน 1Q60 และเชื่อว่าใน 2H60 จะเป็นช่วงเวลาที่ยอด Presales และยอดโอนจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากการเปิดโครงการใหม่ โดยที่ใน 3Q60 จะมีการรับรู้กำไรพิเศษจากดีล LHBANK โดยที่เราไม่มีความเป็นห่วงด้านกำไร เนื่องจาก QH สามารถจัดการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายังคงแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมายเดิมที่ 3.40 บาท

 • 2Q60 Earnings Result
  • QH รายงานรายได้รวมที่ 41 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 28% QoQ แต่ลดลง 19.5% YoYโดยที่ยอดโอนใน 2Q60 อยู่ที่ราว 4.14 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 31% QoQ แต่ปรับตัวลดลง 20% YoY (เนื่องจาก 2Q59 มีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์มาสนับสนุนยอดโอน และมีการโอนโครงการ Q-Asoke ต่อเนื่องจาก 1Q59) แต่สูงกว่าที่เราคาดการณ์ที่ 3.7 พันล้านบาทแต่อัตราการทำกำไรขั้นต้นยังคงถูกกดดัน เนื่องจาก 2Q60 เป็นไตรมาสที่มีการเน้นโอนโครงการที่ใกล้ปิดตัวและโครงการที่ในต่างจังหวัด ส่งผลให้มีกำไรสุทธิที่ 776 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 19% QoQ แต่ลดลง 13% YoY และสูงกว่าที่เราคาดการณ์ 8% ที่ 715 ล้านบาท
  • แม้ว่ายอดโอนใน 2Q60 จะสูงกว่าที่เราคาดการณ์ แต่ QH สามารถปรับลดค่าใช้จ่าย SG&A ลงได้จากใช้ประโยชน์ของ Pool Construction และค่าใช้จ่าย Marketing ที่ลดลงจากการใช้สื่อ Online
  • ใน 2Q60 QH ได้เปิดตัวโครงการใหม่ เพียงโครงการเดียว ได้แก่ โครงการ District Kingkaew-Suvarnabhumi ในส่วนของ Gusto (เปิด Casa City ใน 1Q60) โดยที่ Q.District เป็นโครงการที่จะรวมหลายๆโครงการของ QH มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ประโยชน์ของ Pool Construction
  • คาดยอด Presales ของ 2Q60 อยู่ที่ 6 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจาก 1Q60 ที่ 3.0 พันล้านบาท และใกล้เคียงกับ 2Q59 (สัดส่วนโครงการแนวราบ 90% และส่วนที่เป็นคอนโด 10% ที่มาจากโครงการ Q-Sukhumvit เป็นหลัก) ส่งผลให้คาดว่าจะมียอด Presales สะสมอยู่ที่ราว 6.6 พันล้านบาท นับเป็น 37% ของเป้าหมายที่ 1.8 หมื่นล้านบาท
 • Looking forward to 2H60
  • ทาง QH ตั้งเป้าหมายยอด Presales อยู่ที่ 8 หมื่นล้านบาท ยังคงเน้นยอดขายจากโครงการแนวราบเป็นหลัก และส่วนของคอนโดคาดว่าจะมาจากโครงการ Q-Sukhumvit ราว 1.2 พันล้านบาท จากมูลค่าโครงการที่ 1.0 หมื่นล้านบาท
  • รายรวมใน 1H60 นับเป็น 40% ของยอดที่เราคาดการณ์ที่ 99 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิ 1H60 นับเป็น 46% ของประมาณการเราที่ 3.1 พันล้านบาท ซึ่งใน 2H60 จะมีการเปิดโครงการใหม่อีก 7 โครงการซึ่งจะรวมโครงการ Q.District Donmueang ที่จะมีโครงการ Gusto, Casa Ville, Casa Presto และ Casa City รวมอยู่ด้วย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก Economy of Scales ในการก่อสร้าง เราจึงเชื่อว่าทั้งยอดขายและยอดโอนใน 2H60 จะแกร่งกว่าในช่วง 1H60 เราจึงยังคงประมาณการตามเดิม  
  • เน้นการควบคุมระดับ SG&A ให้อยู่ใน 17% โดยที่จะลดค่าใช้จ่ายด้าน Marketing แบบ Offline แต่อัตราการทำไรขั้นต้นยังถูกกดดันจากการขายโครงการใน Inventory  
 • ราคายังถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคา 3.40 บาท

QH มีการลงทุนในบริษัทร่วมอีก 4 บริษัท และจากวิธี SOTP (Sum-of-the-parts) มูลค่ารวมของบริษัทที่ลงทุนมีมากกว่า มูลค่า Market Capitalization ของ QH เรายังคงแนะนำซื้อ และใช้ราคาเป้าหมายปี 2560 ที่ 3.40 บาท จากมูลค่าของ QH เองที่ 1.46 บาท และมูลค่าการลงทุนที่ 1.94 บาท โดยใช้ Discount rate  ที่ 35% (-0.5SD ) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณตั้งแต่ปี 2012 ด้วยปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ (1) เป็นราคาที่ต่ำกว่า     มูลค่าที่รวมการลงทุน (2) เน้นโครงการทาวน์โฮมที่มี Real Demand อยู่มาก (3) เน้น Product Inventory Management (4) การปรับปรุงรูปลักษณ์โครงการที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมากขึ้น (5) การบันทึกกำไรพิเศษใน 3Q60 จากดีล LHBANK ราว 900 ล้านบาท (6) ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.07 บาท/หุ้น และจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 ส.ค. 2560

 • ปัจจัยเสี่ยง

อัตราการแข่งขันการเปิดโครงการใหม่สูง, ยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารที่เป็นตัวกดดันยอดขาย, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้ลูกค้าเลื่อนการซื้อไปในอนาคต, ราคาที่ดินในบริเวณเขตธุรกิจ (CBD) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้นเช่นกัน, การกดดันของยอดขายโครงการคอนโด หลังจากที่ไม่มีการเปิดโครงการคอนโดใหม่

คำแนะนำ ซื้อ
ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท
Upside/Downside +38%
Median Consensus 3.20 บาท
ราคาปิด 2.46 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 2.86/2.24 บาท
มูลค่าตลาด 26,357 ล้านบาท