STOCK INFOCUS : CKP โรงไฟฟ้าในลาว ที่ยังคงแรงต่อเนื่องซึ่ง CK มีประสบการณ์หลายปี

  • จุดเด่นของ CKP คือการผลิตไฟฟ้าผ่านพลังงานน้ำและโคเจนเนเรชั่นเป็นแนวโน้มที่เป็นลักษณะทิศทางหลักของทั่วโลก
  • คาดรายได้ CKP ใน 3Q61 ที่ 2,121 ล้านบาท เพิมขึ้น 7% QoQ โดย Gross Margin กลับมาสู่ระดับร้อยละ 34

แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 5.38 บาท

  • คาดรายได้ใน 3Q61 ที่ 2,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% QoQ

เราประมาณการณ์ผลประกอบการ 3Q61 ด้วยสมมติฐาน ดังนี้

  1. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ของ NN2 เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน ทำให้ปริมาณการขายไฟเพิ่มขึ้นด้วย
  2. BIC2 จะรับรู้รายได้แบบเต็มปีเป็นปีแรก และมีลูกค้าอุตสาหกรรมมาเพิ่มตอนปลาย 2Q ทำให้ตอนนี้ BIC2 เดินเครื่องเต็ม capacity
  3. CKP บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้นจากการออกหุ้นกู้

โดยยอดรายได้เติบโต 7 % QoQ เติบโตได้ดีจากโครงการน้ำงึม2  โดยจะมีรายได้กลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ 3Q17 จากการที่ระดับน้ำในโครงการน้ำงึม 2 คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อน โดยกำไรก่อนหักภาษีจะกลับมาสู่ในระดับที่ต่ำกว่า 3Q17 เล็กน้อย จากการได้แรงหนุนจากโครงการ BIC2 ที่จะจะรับรู้รายได้แบบเต็มปีเป็นปีแรก และมีลูกค้าอุตสาหกรรมมาเพิ่มตอนปลาย 2Q ทำให้ตอนนี้ BIC2 เดินเครื่องเต็ม capacity ส่งผลให้คาดการณ์กำไรสุทธิที่ 461 ล้านบาท โดยได้ผลประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อน ส่งผลให้ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 89 ล้านบาท โดย EBITDA  Margin กลับมาสู่ระดับมากกว่าร้อยละ 34 อีกครั้ง

  • จุดแข็งและจุดอ่อนของ CKP ในตอนนี้

ณ ตอนนี้ จุดแข็งของ CKP คือการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก ไม่ว่าจะเป็น   โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โคเจนเนอร์เรชั่น และโครงการโซลาร์ ดังรูปที่ 1 โดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชีย นอกจากนี้ เทคโนโลยีของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังน้ำ โคเจนเนอร์เรชั่น และโครงการโซลาร์ ล้วนแต่มีต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 2 ในขณะที่ ราคาถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะกลับมาสูงขึ้นเช่นเดียวกัยราคาน้ำมัน ดังรูปที่ 3

อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน เรามองว่าการเริ่มเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการไซยะบุรี อาจต้องเพิ่มการพึ่งพาการก่อหนี้มากขึ้น โดยต้องเพิ่มเงินลงทุนให้กับโครงการไซยะบุรีราว 400 ล้านบาท รวมเป็นลงทุนทั้งสิ้นที่ราว 2.5พันล้านบาท หลังจากเพิ่งออกหุ้นกู้สำหรับโครงการน้ำงึม 2 มูลค่า 6 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้การลงทุนในโครงการอื่นเพิ่มเติมอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพัก

  • แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 5.38 บาท

เราแนะนำ “ซื้อ ”ราคาเป้าหมายที่ 5.38 บาท ด้วยวิธี่ SOTP จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โคเจนเนอร์เรชั่น และโครงการโซลาร์ดังตารางที่ 1

  • ความเสี่ยง: ระดับน้ำในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ค่าเงินบาท ค่าต้นทุนเชื้อเพลิงและความล่าช้าในการ COD ของโครงการไซยะบุรี

คำแนะนำ ซื้อ
ราคาเป้าหมาย 5.38 บาท
Upside/Downside +8%
Median Consensus 4.65 บาท
ราคาปิด 5.00 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 5.45/3.46 บาท
มูลค่าตลาด 36,850 ล้านบาท