STOCK INFOCUS : ADVANCE ผลดำเนินงาน 3Q18 ต่ำกว่าคาดในทุกมิติ: แค่ย่อเพื่อยืนระยะยาว?

  • บริษัทประกาศผลการดำเนินงาน 3Q18 ค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยรายได้บริการหลังหัก IC ลดลง 1% QoQ จาก ARPU ที่ลดลงเนื่องจาก Fixed Speed Unlimited Plan และลูกค้า Postpaid เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอ ด้านต้นทุนเพิ่มทั้งจากโฆษณาเพื่อสร้าง Brand ของ NextG การซื้อ Content ข้อเรียกร้องจากสรรพากรเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายและช่วงเวลาลงบัญชี
  • EBITDA ลดลง 6.2% QoQ ใน 3Q18 ต่ำกว่า 45% ที่อัตราเป็น Guidance 2018

เรามองว่าผลประกอบการ ADVANC เป็นเพียงแค่ย่อ เพื่อยืนต่อได้ในระยะยาว

  • ผลการดำเนินงาน 3Q18 ต่ำกว่าคาดในทุกมิติ

ผลประกอบการใน 3Q18 รายได้รวมของ ADVANC ที่ 42,110 ล้านบาท ต่ำกว่ารายได้ในไตรมาส 2 ปีนี้เล็กน้อย นอกจากนี้ รายได้บริการหลังหัก IC ลดลง 1% QoQ  เนื่องจากตัวเลขผู้ใช้ post-paid ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด และ ARPU ที่ลดลง รวมถึงบริการอินเตอร์เน็ต Fixed Broadband ที่โตช้าลงและรายได้ต่อรายลดลง  นอกจากนี้ การแข่งขันผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบเข้าถึงชุมชนของ TRUE แถบภาคอีสาน ในส่วนของ Voice ยังทำให้รายได้ในส่วนดังกล่าวของ TRUE ลดลง

นอกจากนี้ ADVANC จำเป็นต้องเพิ่มงบในส่วนของการสร้างเนื้อหาให้กับ FBB และด้านต้นทุนเพิ่มทั้งจากโฆษณาเพื่อสร้าง Brand ของ NextG ส่งผลให้ต้นทุนด้านการขายเพิ่มขึ้นโดยน่าจะมาอยู่ที่ราว 6,835  ล้านบาท  สูงขึ้นจากที่คาดราว 5% โดยผลดีจากการลดลงของต้นทุนด้านกฎระเบียบและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดไม่สามารถหักลบชดเชยในส่วนต้นทุนขาย นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคายังสูงกว่าคาดจากการเริ่มตัดค่าเสื่อมราคาของใบอนุญาคคลื่นความถี่ 1800 MHz ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส

อย่างไรก็ดี ในส่วนของต้นทุน เรามองว่าส่วนใหญ่ถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต

  • กำไรลดลงจากทั้งการเติบโตของรายได้และการลดลงด้านต้นทุน
  • จากปัจจัยทั่งหมดดังกล่าว ส่งผลให้ ตัวเลข EBITDA มาอยู่ที่ 17,817 ล้านบาท ลดลง 6.2% QoQ ใน 3Q18 ต่ำกว่า 45% ที่อัตราเป็น Guidance 2018

อย่างไรก็ดี  เรามองว่า ในภาพรวม กำไรใน 4Q18 เป็นต้นไป น่าจะยังขยับเพิ่มขึ้นจากจุดนี้จากการที่ ADVANC สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่น 1800 MHz ที่ประมูลในวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ทันทีเนื่องจากเป็นแถบคลื่นที่ติดกับของเดิม และการตั้งค่าใช้จ่ายในอนาคตไว้ใน 3Q18 ให้เต็มที่ รวมถึงการใช้กลยุทธ์เดียวกับ TRUE ในแถบภาคอีสาน

  • สำหรับภาพรวม ปี 2018-2019 การสะสมคลื่นความถี่เพิ่มเติมไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป จะทำให้การกดดันต่อค่าเสื่อมราคามีไม่สูงมากไปจากจุดนี้ นอกจากนี้  ADVANC สามารถเริ่มทำกลยุทธ์ใหม่ๆจาก Branding ของ โครงข่าย NextG ในช่วงต่อไป เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้ได้ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้งานโทรศัพท์มือถือของคนไทยได้เปลี่ยนไปใช้และบริโภค ข้อมูล Online และ Social Media ที่จะทำรายได้จากส่วน Content เป็นหลัก รวมถึงบริการ Fixed Broadband ที่แม้จะมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ทว่าก็น่าจะยังสามารถเติบโตได้ดีพอควร จากฐานในปัจจุบันที่ส่วนแบ่งการตลาดไม่สูงมาก แม้ Guidance 2018 ใหม่ จะลดการเติบโตของรายได้การให้บริการหลัก จาก 5-7% เหลือ 3.5-4.5% ก็ตาม
  • ความเสี่ยง: การสูญเสียส่วนแบ่งตลาด,การปรับเปลี่ยน Technology ที่รวดเร็ว
  • คำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 217 บาท

 

คำแนะนำ ซื้อ
ราคาเป้าหมาย 217.00 บาท
Upside/Downside +10%
Median Consensus 226.00 บาท
ราคาปิด 196.50 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 215.00/174.00 บาท
มูลค่าตลาด 584,213 ล้านบาท