STOCK INFOCUS : MINT Own 94.1% in NH Hotel Group!

MINT ประกาศถือหุ้นใน NH Hotel Group รวม 1% ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่ MINT ตั้งเป้ารวมไว้ที่ 51-55% รวมเงินลงทุนราว 8.86 หมื่นล้านบาท ระดับ D/E จะสูงขึ้นที่ 9X แต่จะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ NH

Read more

STOCK INFOCUS : TCAP ภาษีจ่ายกดดันกำไร 3Q61 แต่คาดกำไรทั้งปียังโตได้

กำไร 3Q61 อยู่ที่ 1,876 ล้านบาท อ่อนตัว 9%QoQ แต่ยังโต 5%YoY ภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดันหลักในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ยังมีขาดทุนจากเงินลงทุน และปันผลรับที่ลดลงตามฤดูกาล ซึ่งทำให้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง แต่ในทางกลับกันธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ค่อนข้างดี สินเชื่อยังเติบโต ส่วน NPL เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งไม่ได้กดดันให้ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เพิ่ม

Read more

STOCK INFOCUS : ERW 3Q61 ยังคงถูกกดดัน แต่พร้อมรับ High Season ใน 4Q61

• คาดกำไรสุทธิ 3Q61 ที่ 66.6 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นถึง 125% QoQ เนื่องจาก 2Q61 มีฐานต่ำจากช่วง Low Season แต่กำไรลดลง 16% YoY เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง JW Marriot

Read more

STOCK INFOCUS: LPN 2H61 ดีกว่า 1H61

การโอนโครงการใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่ารวม 65 พันล้านบาทในช่วงที่เหลือของปี ยอด Presales 9M61 อยู่ที่ 36 หมื่นล้านบาท นับเป็น 75% ของเป้าหมายที่ 1.8 หมื่นล้านบาท ปรับลดกำไรสุทธิทั้งปี 2561 และ

Read more

STOCK INFOCUS: ERW ขยายโรงแรมตามแผน ปรับเพิ่มกำไรปี 2561 ขึ้น 4.6%

คาด 3Q61 อ่อนตัวลง YoY จากการปิดปรับปรุง JW Marriot เฟส 2 4Q61 จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ห้องใหม่ JW Marriot พร้อมรับ High Season ท่องเที่ยวในประเทศ   ยังเป็นรายที่ได้รับอานิสงส์จากท่องเที่ยวเมืองรองสูงสุด

Read more

STOCK INFOCUS: AP ยอดโอนและกำไรเติบโตทุกไตรมาส

การเปิดโครงการแนวราบใหม่ในช่วง 2H61 จะหนุนทั้งยอด Presales และการโอนให้แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการพร้อมโอน การเติบโตปี 2562 จะมาจากการโอนโครงการแนวราบ และการเปิดโครงการคอนโด Low Rise เป็นหลัก แม้ว่ายอด Backlog จะมีเพียง 86 พันล้านบาท แต่เราก็ยังมั่นใจในการเติบโตของทั้งยอดโอนและกำไร คาดกำรไรส่วนแบ่งจากการร่วมทุนปี

Read more

STOCK INFOCUS: ERW กำไรต่ำกว่าคาดการณ์

รายงานกำไรสุทธิ 2Q61 ที่ 6 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 90% QoQ และ 49% YoY และต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ที่ 55 ล้านบาท รายได้จากกลุ่มโรงแรมอยู่ที่ 29 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 24.8% QoQ

Read more

STOCK INFOCUS: AP คาดกำไร 2Q61 โดดเด่นที่สุดในปี 2561

AP รายงานกำไรสุทธิ 2Q61 ที่ 18 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 46% QoQ และ 93% YoY แต่ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ 6.7% ที่ 1.26 พันล้านบาท ยอดโอนใน 2Q61 อยู่ที่

Read more

STOCK INFOCUS: LH 2Q61 Earnings Result

กำไรสุทธิ 2Q61 อยู่ที่ 2Q61 ที 42 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 38.8% QoQ แต่ลดลง 5.11% YoY กำไรก่อนภาษีจากการขาย Apartment ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 32 พันล้านบาท กำไรส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมอยู่ที่

Read more

STOCK INFOCUS: QH 2Q61 Earnings Result

รายงานกำไรสุทธิ 2Q61 ที่ 849 ล้านบาท ใกล้ดียงกับ 1Q61 และเพิ่มขึ้น 9% YoY รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 06 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 4.3% QoQ แต่ปรับตัวลดลง 25% YoY ยังสามารถคงระดับ

Read more