ศึกษาวิธี Valuation จากรายการ Business Model : Money Channel รวม link ปี 2558

 ศึกษาการ Valuation จากหลากหลาย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กับ 2 กูรู – ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ – ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรวม link รายการ BUSINESS MODEL ปี

Read more