4 คำถาม จาก พล.อ.ประยุทธ์

ผมวังว่าพวกเขาจะไม่กักขังผมหลังแสดงความคิดเห็นต่อสี่คำถามข้อของนายประยุทธ ดังนั้นเดี๋ยวดูว่าพวกเขาจะพิมพ์คำตอบของผมหรือไม่:

1. คุณคิดว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะมีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่?

ไม่มีใครรู้. ไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าจะมีการกำกับดูแลที่ดีจากรัฐบาลทุกประเภทรวมถึงรัฐบาลนี้ รัฐบาลบางรัฐบาลอาจจะดีและบางรัฐบาลก็อาจจะไม่ดี ตราบใดที่ความดีมีมากกว่าความไม่ดีประเทศยังคงได้รับประโยชน์ในระยะยาว ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติม จะไม่มีรัฐบาลใดที่สมบูรณ์แบบ คนเราไม่ได้โง่หรอก

2. ถ้าไม่เราควรทำอย่างไร?

หากรัฐบาล “สีเขียว” นี้ต้องการที่จะทิ้งมรดกที่น่าจดจำเอาไว้ควรทำการเสริมสร้างสถาบันสำคัญ ๆ ที่เป็นสถาบันเพื่อ “การตรวจสอบและถ่วงดุล” เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงสถาบันที่ “ขัดแย้ง”กับรัฐบาลด้วย เช่น การสนับสนุนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เพื่อให้สื่อและเสรีภาพของประชาชนทั่วไปกลายเป็น “หมาบ้านตัวจริง” ที่จะช่วยกลั่นกรองสถาบันต่างๆ และเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ต้องพะวงถึงหลักความเชื่อหรือฝ่ายต่างๆ  โดยเป็นการอนุญาตให้ผู้คนมีเสรีภาพในการรับข่าวสารและความสามารถในการแสดงออกไม่ใช่ปราบปรามความคิดเห็นที่แตกต่าง คนเราไม่ได้โง่หรอก

3. มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหากจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมา โดยที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศเช่นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปแม้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตย?

มันไม่มีถูกหรือผิดหรอก แต่มันแค่ต้องมีการเลือกเส้นทางหรืออุดมการณ์ที่แน่วแน่ คุณไม่สามารถมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปแห่งชาติที่กำหนดโดย “ปัญญาชน” ที่คิดว่าพวกเขารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับประเทศและเรียกเป็นประชาธิปไตย คุณไม่สามารถมีประชาธิปไตยได้โดยไม่ต้องยินยอมฟังเสียงคัดค้านและมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์และการปฏิรูปแห่งชาติ คนเราไม่ได้โง่หรอก

4. ควรให้นักการเมืองที่ “ไม่พึงปรารถนา” มีโอกาสเข้ารับการเลือกตั้งหรือไม่และถ้ามีปัญหาอีกครั้ง ใครควรจะเป็นผู้แก้ปัญหาและอย่างไร

นิยามของคำว่า “ไม่พึงปรารถนา”คืออะไร? อะไรที่”พึงปราถนา” สำหรับคุณอาจจะ”ไม่พึงปราถนา” สำหรับคนอื่น  ทำให้คำถามมันง่ายกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือ เช่น การนิยามให้ชัดเจนในคำถามด้วยว่า คำว่านักการเมืองที่ไม่พึงปราถนานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เปรียบเทียบได้เช่นหากมีออาชญากรรมเกิดขึ้น  เราก็มีศาลยุติธรรมเพื่อกำหนดว่าใครถูกใครผิด ทำสิ่งใดถูกทำสิ่งใดผิด ทำไมต้องสร้างคำถามประชาคมที่ยุ่งยากขึ้นมาอีกด้วยคำถามแบบนี้ ทั้งๆ ที่เราก็มีกฏหมายระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าใครไม่เหมาะสมกับการเป็นนักการเมือง  คนเราไม่ได้โง่หรอก

 
ภาพจาก หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก http://www.komchadluek.net