มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ (7-11 ม.ค. 62)

📌 มุมมอง ดร.วิศิษฐ์ จะเป็นลักษณะ Forward Looking โดยใช้ปัจจัยมหภาค และปัจจัยพื้นฐานของ Event Drivers ต่างๆ มาสังเคราะห์และ crystallization เป็น direction ออกมา

📌 มุมมองในสัปดาห์ที่ผ่านมา มองว่าหุ้นในเดือนมกราคมเป็นจังหวะในการซื้อสะสม คือ ตลาดหุ้นไทยจะมี January Rally และการ Rally ก็ได้เกิดขึ้น ตลาดหุ้นไทยยังคง outperform ทั้งๆ ที่มีการเลื่อนการเลือกตั้ง และการ underperformance ของดัชนีหุ้น Dow Jones

📌 มองว่า Fed อาจหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม มองว่า Dot Plot ของ Fed ต้องปรับตัวลดลง

📌 ในขณะที่ตลาด Future ของ Fed Fund Future มองถึงการลดดอกเบี้ยประมาณ 0.5% ในปี 2019 ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดขึ้น ถ้าสหรัฐมีการเพิ่มขึ้นของ Unemployment Rate

📌 มองการปรับตัวขึ้นของ Equity Market ใน EM ในปี 2019 และมองการฟื้นตัวของตลาดหุ้นใน DM ด้วย เนื่องจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ถือเงินสดในสัดส่วนที่สูง

📌 ส่วนหนึ่งมาจากการที่ Fed  เริ่มมีท่าที Dovish ต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจน และอาจจะมีท่าทีที่ผ่อนคลาย ต่อการขึ้นดอกเบี้ย รวมทั้งการลดขนาดงบดุลของ Fed ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ปรับตัวอ่อนค่าลงหลังจากความเห็นข้างต้น

📌 ในขณะที่ธนาคารกลางประเทศจีน (PBOC) ได้ทำการลด Reserve Requirement Ratio (RRR) อีก 100bps มาสู่ระดับ 11.5-14% ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบ เพิ่มขึ้นกว่า RMB1.5 ล้านๆ มองว่า PBOC มีโอกาสลด RRR ต่อเนื่อง ตลอดปี 2019

📌 นักลงทุนต่างชาติทำการขายพันธบัตรไทยรุ่นระยะยาว แต่เข้าซื้อรุ่นระยะสั้นเพิ่ม และมี Demand ต่อสินทรัพย์ในตลาด EM เพิ่มขึ้นเช่นกัน

📌 ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ส่งผลดีต่อหุ้นใน EM รวมทั้ง SET เราด้วย

📌 ในระยะสั้น ถึงแม้ตลาดหุ้นจะมี January Rally แต่ตลาดก็ยังถือว่าเป็น Sideway ถึง Sideway up และ sentiment ของ Fund Flow ดีขึ้น การ Rally ด้วย Heavy Volume อาจจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2 มากกว่า หุ้นที่แนะนำใน Trinity Smart Wealth ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2.2% ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา